ARTIKLID

2021. aasta kogumiku “Eesti omavalitsuspäev. Ajaloost sündinud – teel tulevikku” sisukord:

Sulev Mäeltsemees, Sulev Lääne, Sirje Ludvig, Kersten Kattai, Raivo Vare, Hannes Nagel: Omavalitsuspäeva tähistamise taust ja sellealane kogumik

1. Peatükk: MÕTTEID KOOSTÖÖST, KOHALIKUST OMAVALITSUSEST NING OMAVALITSUSPÄEVAST

1.1 Raivo Vare, Sulev Mäeltsemees, Sulev Lääne, Sirje Ludvig, Kersten Kattai, Hannes Nagel: Kohalikust omavalitsusest ja omavalitsuspäevast 

1.2 Tervitused: Arnold Rüütel, Jüri Ratas, Henn Põlluaas, Eiki Nestor, Helier-Valdor Seeder, Aivar Kokk, Urmas Kruuse, Jaak Aab, Anneli Ott, Tiit Terik, Urmas Klaas, Madis Sarik, Tiiu Aro, Timo Kantola, Raimonds Jansons, Sulev Lääne, Tõnu Viik

2. Peatükk: OMAVALITSUSPÄEVA IDEEST RIIKLIKU TÄHTPÄEVANI

2.1 Sirje Ludvig, Sulev Lääne, Sulev Mäeltsemees, Kersten Kattai, Raivo Vare, Indrek Grauberg, Hannes Nagel: Omavalitsuspäeva ideest ja arengust
2.1.1 Omavalitsuspäeva ideest ja MTÜ Polis suvekonverentsist Arukülas Raasiku vallas
2.1.2 Eesti I Omavalitsuspäev Riigikogu Konverentsikeskuses
2.1.3 Eesti II Omavalitsuspäev Tallinnas Kalevi Spordihallis
2.1.4 Eesti III Omavalitsuspäev Narvas

I-III Omavalitsuspäevadega seonduvad artiklid

2.2 Kohaliku omavalitsuse olemus ja staatus

2.2.1 President Arnold Rüütel: Haldusreform ja kohaliku omavalitsuse staatuse andmine Eestis
2.2.2 Kalle Laanet: Haldusreformi esimesed tibud. Saaremaa, Muhu, Ruhnu ja väikesaarte kogemuse varal
2.2.3 Taivo Lõuk: Kuressaare linna “taasloomine” ja kohaliku omavalitsuse staatuse omistamine
2.2.4 Raido Liitmäe: Muhu vald 30 – olnust tänaseni ja tulevikust
2.2.5 Madis Kallas: Kuressaare linnast
2.2.6 Urve Tiidus: Vundament või muudatuste mootor
2.2.7 Vladimir Šokman: Kohaliku omavalitsuse areng ja omavalitsuspäeva sünd
2.2.8 Eve East: Kohaliku omavalitsuse kui asendamatu partneri väärtustamine

2.3 Regionaalareng ja Virumaa

2.3.1 Silvi Ojamuru: Maakondlikest omavalitsusliitudest ja nende koostööst esimese omavalitsuspäevani ja sealt edasi! 
2.3.2 Jaak Aab: Riigi regionaalpoliitika on kõigi ministeeriumite ühine panus
2.3.3 Kurmet Müürsepp: Maapiirkondade koostööst ja arengust
2.3.4 Tarmo Tammiste: Arengutest Ida-Virumaal ja õiglase ülemineku kavast
2.3.5 Marko Pomerants: Kas 2017 haldusreformil on süüd Virumaa omavalitsustes toimuvas võimuvõitluses
2.3.6 Raivo Vare: Ida-Virumaa arengust uue roheenergeetilise pöörde olukorras

2.4 Sise- ja väliskoostöö ning Euroopa Liit

2.4.1 Henrik Hololei: Transpordi alased väljakutsed Euroopa Liidus – kõik lahendused algavad kodulinnast ja -vallast

2.4.2 Keit Kasemets: Euroopa Liidu regionaalpoliitika on toonud Eestile arenguhüppe

2.4.3 Sulev Lääne, Heikki Telakivi, Vello Viiburg, Sirje Ludvig, Ott Kasuri, Sulev Mäeltsemees: Soome ja Eesti koostöö kui omavalitsussüsteemi arengu üks võtmesõna 

2.4.4 Sanna-Leena Immanen: Vana viis või kotitäis uusi? Mõlemad!

2.4.5 Gints Kaminskis: Läti kohalike ja piirkondlike omavalitsuste liit ja selle väljakutsed

2.4.6 Uno Silberg: Kohalik omavalitsus ning demokraatia – pilk Koselt Brüsselisse ning tagasi Omavalitsuspäevale
2.4.7 Hannes Nagel: Piiriülesest koostööst Eesti ja Läti piiriala omavalitsuste näitel
2.4.8 Janika Sillamaa: Lauluga omavalitsuspäevale!

2.5 Peatükiga seonduvad lisad – I-III Omavalitsuspäevade päevakorrad

2.5.1 Omavalitsuspäeva ideest ja MTÜ Polis suvekonverentsist Arukülas Raasiku vallas
2.5.2 Eesti I Omavalitsuspäev Riigikogu Konverentsikeskuses
2.5.3 Eesti II Omavalitsuspäev Tallinnas Kalevi Spordihallis

2.5.4 Eesti III Omavalitsuspäev Narvas

3. Peatükk: OMAVALITSUSPÄEVA KUI TRADITSIOONI KUJUNEMINE JA ARENG

3.1. Sulev Lääne, Kersten Kattai, Raivo Vare, Sulev Mäeltsemees, Katrin Niglas, Sirje Ludvig, Hannes Nagel, Tiiu Aro: Omavalitsuspäev traditsiooni ja töövormina 
3.1.1 Eesti IV Omavalitsuspäev Pärnus – teema, ettevalmistus ning uued ideed
3.1.2 Eesti V Omavalitsuspäev Muhu ja Saaremaa vallas koroonaviirusest tingitud muudatustega
3.1.3 Omavalitsuspäev kui töövorm riigi ja kohalike omavalitsuste suhete sõlmküsimuste arutamiseks

3.1.4 Omavalitsuspäeva ettepanekud ja deklaratsioon ning seonduvad artiklid

3.2 Eesti IV ja V omavalitsuspäeva lisad:
3.2.1 Eesti IV Omavalitsuspäeva kava
3.2.2 Kiri kõigile Eesti V Omavalitsuspäevale registreerunutele – programmitoimkonna otsus ja Saaremaa kiri Eesti V OVP ärajätmise kohta
3.2.3 Eesti V Omavalitsuspäeva kava

IV-V Omavalitsuspäevadega seonduvad artiklid

3.3 Haridus ja teadus

3.3.1 Henn Põlluaas: Haridus ja ettevõtlus, omavalitsus ja keskvõim – koostöös tulevikku

3.3.2 Andres Metsoja: Ühinemisperiood saab läbi

3.3.3 Tiit Terik: Intelligentne juhtimine toob nutikad lahendused linnakeskkonda

3.3.4 Tarmo Loodus: Kutse- ja üldhariduse integratsioon ehk vajalik koostegemine toob edu

3.3.5 Garri Raagmaa: Millist haridust vajab ühiskond, kus pooled töökohad on teadmuspõhised?

3.3.6 Sulev Alajõe: Kuidas Eesti uus haridusstrateegia (perspektiiviga kuni 2035) jõukust looks?

3.3.7 Kätlin Vanari, Tiia Õun: Ülikooli ja omavalitsuse koostöö tõenduspõhises kooliarenduses õppija õppimise toetamisel

3.3.8 Neeme Rand: Haridus ja omavalitsuslik mõttelaad läbi kutsehariduse prisma

3.3.9 Rivo Noorkõiv, Martin Klesment, Allan Puur: Rahvastikuregister ja elanikuks registreerimise kampaaniad

3.3.10 Aare Kruuser, Anet Oltsmann: Ülikooli ja kohaliku omavalitsuse koostööst avaliku halduse teoreetiliste ja praktiliste pädevuste arendamisel

3.4 Ettevõtlus, maaelu ja regionaalareng

3.4.1 Urmas Kruuse: Kodu maale – aitame kaasa, kui turg tõrgub
3.4.2 Janar Holm: Regionaalsed erinevused kui väljakutse 
3.4.3 Tiit Terik: Transpordialasest koostööst naaberomavalitsustega
3.4.4 Lauri Luur, Erik Reinhold: Arengud Pärnumaal ja „Kobara“ saamise lugu
3.4.5 Rivo Noorkõiv: Kohalike omavalitsuste motivatsiooni suurendamine ettevõtluskeskkonna arendamisel
3.4.6 Antti Roose, Helen Sooväli-Sepping: Eesti inimareng sõltub otseselt ruumilistest tasakaaludest
3.4.7 Andre Sepp: Kas kohaliku ja riigi tasandi vahel on Eestis kohta ka regionaalhaldusele?
3.4.8 Veiko Sepp, Sulev Lääne, Kersten Kattai, Rivo Noorkõiv, Georg Sootla: Regionaalse valitsemise mudelite kujundamise ettepanekud
3.4.9 Maido Nõlvak, Krista Habakukk, Marika Muru, Liia Sirel: Maal elamise päev
3.4.10 Tiiu Aro, Aarne Põlluäär: Omavalitsuspäev – ettevalmistus ja viirushaigus – Saaremaa valla poolne korraldusprotsess Eesti V Omavalitsuspäevade ettevalmistamisse

4. Peatükk: OMAVALITSUSPÄEVA TRADITSIOONI KINNISTAMINE ÜLERIIGILISELT JA KOHTADEL

4.1 Sulev Lääne, Kersten Kattai, Raivo Vare, Sulev Mäeltsemees, Tanel Tammela, Sirje Ludvig, Hannes Nagel, Lemmit Kaplinski: Omavalitsuspäeva traditsiooni kinnistamisest 

4.1.1 Eesti VI Omavalitsuspäev Tartus 

4.1.1.1 Lemmit Kaplinski: Euroopa Kultuuripealinn Tartu 2024 regionaalse koostöömudeli näidisena

4.1.1.2 Sven Tobreluts: Tartumaa omavalitsuste koostöö

4.1.1.3 Mihhail Kõlvart: Tallinn – kohalike omavalitsuste rohepöörde mootor

4.1.1.4 Leif Kalev, Erik Terk, Ulf Johansson: Pärast pandeemiat: arenguvõimalused ja valitsemisväljakutsed koroonakriisist väljuvas maailmas

4.1.1.5 Leif Kalev: Poliitika kujundamisvõime riigi ja kohaliku omavalitsuse uuenemise alusena

4.1.1.6 Jan Trei: Riigieelarve läbirääkimised läbi kohaliku omavalitsuse prisma

4.1.2 Alar Karu: Viljandimaa

4.1.3 Tõnis Kõiv: Rae seab pilgu tulevikku

4.1.3.1 Priit Põldmäe: Selge arenguvisioon ja hea ruumiline planeerimine tagavad valla kiire arengu!

4.1.4 Tiit Toots, Aivar Nigol: Võru maakond annab Vunki Mano

4.2 Omavalituspäevad valdades, linnades ja maakondades

4.2.1 Tiit Terik: Omavalitsuspäev Tallinnas

4.2.2 Erik Sandla: Omavalitsuspäev Harku vallas

4.2.3 Andre Sepp, Eingard Tops, Jass Juuremaa: Omavalitsuspäev Raasiku vallas

4.2.4 Tiiu Aro, Aarne Põlluäär: Omavalitsuspäev Saaremaa vallas

4.2.5 Eve East: Omavalitsuspäev Toila vallas

4.2.6 Silvi Ojamuru: Omavalitsuspäev Rapla maakonnas

4.2.7 Mihhail Laurand, Jörgen Remmelkoor, Anne Wells, Erle Neeme: Omavalitsuspäev – kogu rahva tähtpäev

4.3 IV peatükiga seonduvad lisad
4.3.1 KAVA: Omavalitsuspäev Harku vallas 2018
4.3.2 KAVA: Omavalitsuspäev Raasiku vallas 2020
4.3.3 KAVA: Omavalitsuspäev Tartus 2021

5. peatükk: TOIMETUSKOLLEEGIUM JA TÄNUÕNAD
5.1 Toimetuskolleegium
5.2 Tänusõnad

6. peatükk: LISAD
6.1 1866. aasta seadus
6.2 Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidiumi seadlus Saare maakonna Kuressaare linna omavalitsusliku staatuse kinnitamise kohta
6.3 Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidiumi seadlus Saare maakonna Muhu valla omavalitsusliku staatuse kinnitamise kohta
6.4 2018. aasta seadus
6.6 Seaduse seletuskiri (seletuskiri kattub Eesti II Omavalitsuspäeva ettepanekutes toodud seaduse eelnõu seletuskirja tekstiga)
6.6 Pöördumised ja deklaratsioonid
6.6.1 I OVP pöördumine ja resolutsioon
6.6.2 II OVP pöördumine
6.6.3 III OVP pöördumine
6.6.4 IV OVP ettepanekud
6.6.5 V OVP deklaratsioon
6.6.6 VI OVP deklaratsiooni projekt

7. peatükk: PILDID
Omavalitsuspäeva sünd Arukülas 25.08.2016
Eesti I Omavalitsuspäev 04.10.2016 Riigikogus
II Omavalitsuspäev Tallinna Kalevi Spordihallis (fotograaf Magnus Heinmets)
III Omavalitsuspäev Narvas (fotograafid Bohhan Studio OÜ ja Mari-Liis Ludvig)
Eesti IV Omavalitsuspäev Pärnus 19.-20. september 2019
Eesti V Omavalitsuspäev Kuressaares 2020
Tartus 2021 toimuva Eesti VI Omavalitsuspäeva ettevalmistus
Omavalitsuspäev Harku vallas 01.10.2018
Omavalitsuspäev Raasiku vallas Arukülas 01.10.2020
V Omavalitsuspäeva deklaratsiooni üleandmine Riigikogu juhatusele 07.12.2020 (fotograaf Erik Peinar)
V Omavalitsuspäeva ettevalmistus Kuressaares ja Maaeluministeeriumis suvi 2020