ARTIKLID

2021. aasta kogumiku artiklid:

Eessõna

1. Peatükk: MÕTTEID KOOSTÖÖST, KOHALIKUST OMAVALITSUSEST NING OMAVALITSUSPÄEVAST

1.1 Saatesõna tervitustele

1.2 Tervitussõnad (Arnold Rüütel)
1.3 Tervitussõnad (Jüri Ratas)
1.4 Tervitussõnad (Henn Põlluaas)
1.5 Tervitussõnad (Eiki Nestor)
1.6 Tervitussõnad (Tiit Terik)
1.7 Tervitussõnad (Jaak Aab)
1.8 Tervitussõnad (Sulev Lääne)
1.9 Tervitussõnad (Tiiu Aro)
1.10 Tervitussõnad (Tõnu Viik)
1.11 Tervitussõnad (Timo Kantola)
1.12 Tervitussõnad (Madis Sarik)
1.13 Tervitussõnad (Urmas Klaas)
1.14 Tervitussõnad (Raimonds Jansons)

2. Peatükk: OMAVALITSUSPÄEVA IDEEST RIIKLIKU TÄHTPÄEVANI

2. Peatükk: OMAVALITSUSPÄEVA IDEEST RIIKLIKU TÄHTPÄEVANI
2.1 Omavalitsuspäeva ideest ja MTÜ Polis suvekonverentsist Arukülas Raasiku vallas
2.2 Eesti I Omavalitsuspäev Riigikogu Konverentsikeskuses
2.3 Eesti II Omavalitsuspäev Tallinnas Kalevi Spordihallis
2.4 Eesti III Omavalitsuspäev Narvas
2.5 I-III Omavalitsuspäevadega seonduvad artiklid

Kohaliku omavalitsuse olemus ja staatus

2.5.1 Haldusreform ja kohaliku omavalitsuse staatuse andmine Eestis (Arnold Rüütel)
2.5.2 Transpordi alased väljakutsed Euroopa Liidus – kõik lahendused algavad kodulinnast ja -vallast (Henrik Hololei)
2.5.3 Haldusreformi esimesed tibud. Saaremaa, Muhu, Ruhnu ja väikesaarte kogemuse varal (Kalle Laanet)
2.5.4 Kuressaare linna “taasloomine” ja kohaliku omavalitsuse staatuse omistamine (Taivo Lõuk)
2.5.5 Muhu vald 30 – olnust tänaseni ja tulevikust (Raido Liitmäe)
2.5.6 Kuressaare linnast (Madis Kallas)
2.5.7 Vundament või muudatuste mootor (Urve Tiidus)
2.5.7 Kohaliku omavalitsuse areng ja omavalitsuspäeva sünd (Vladimir Šokman)
2.5.9 Kohaliku omavalitsuse kui asendamatu partneri väärtustamine (Eve East) 

Sise- ja väliskoostöö

2.5.11 Vana viis või kotitäis uusi? Mõlemad! (Sanna-Leena Immanen)
2.5.12 Soome-Eesti koostööst () 
2.5.13 Läti kohalike ja piirkondlike omavalitsuste liit ja selle väljakutsed (Gints Kaminskis) 
2.5.14 Piiriülesest koostööst Eesti ja Läti piiriala omavalitsuste näitel (Hannes Nagel) 
2.5.15 Lauluga omavalitsuspäevale! (Janika Sillamaa)
Regionaalareng ja Virumaa

2.5.16 Maakondlikest omavalitsusliitudest ja nende koostööst esimese omavalitsuspäevani ja sealt edasi! (Silvi Ojamuru)
2.5.17 Riigi regionaalpoliitika on kõigi ministeeriumite ühine panus (Jaak Aab)
2.5.18 Maapiirkondade koostööst ja arengust (Kurmet Müürsepp)
2.5.19 Arengutest Ida-Virumaal ja õiglase ülemineku kavast (Tarmo Tammiste)
2.5.20 Kas 2017 haldusreformil on süüd Virumaa omavalitsustes toimuvas võimuvõitluses (Marko Pomerants)
2.5.21 Ida-Virumaa arengust uue roheenergeetilise pöörde olukorras (Raivo Vare)

Euroopa Liit

2.5.23 Euroopa Liidu regionaalpoliitika on toonud Eestile arenguhüppe (Keit Kasemets)
2.5.24 Kohalik omavalitsus ning demokraatia – pilk Koselt Brüsselisse ning tagasi Omavalitsuspäevale (Uno Silberg)

2.6 Peatükiga seonduvad lisad – I-III Omavalitsuspäevade päevakorrad

3. Peatükk: OMAVALITSUSPÄEVA KUI TRADITSIOONI KUJUNEMINE JA ARENG

3.1.1 Eesti IV Omavalitsuspäev Pärnus – teema, ettevalmistus ning uued ideed ()

3.1.2 Eesti V Omavalitsuspäev Muhu ja Saaremaa vallas/Kuressaares – ettevalmistus ja väljakutsed (Tiiu Aro, Aarne Põlluäär)

3.2 IV-V Omavalitsuspäevadega seonduvad artiklid

Haridus ja teadus

3.2.1 Haridus ja ettevõtlus, omavalitsus ja keskvõim – koostöös tulevikku (Henn Põlluaas) 

3.2.2 Ühinemisperiood saab läbi (Andres Metsoja) 

3.2.3 Intelligentne juhtimine toob nutikad lahendused linnakeskkonda (Tiit Terik)

3.2.4 Kutse- ja üldhariduse integratsioon ehk vajalik koostegemine toob edu (Tarmo Loodus)

3.2.5 Millist haridust vajab ühiskond, kus pooled töökohad on teadmuspõhised? (Garri Raagmaa)

3.2.6 Kuidas Eesti uus haridusstrateegia (perspektiiviga kuni 2035) jõukust looks? (Sulev Alajõe)

3.2.7 Ülikooli ja omavalitsuse koostöö tõenduspõhises kooliarenduses õppija õppimise toetamisel (Kätlin Vanari, Tiia Õun)

3.2.8 Haridus ja omavalitsuslik mõttelaad läbi kutsehariduse prisma (Neeme Rand) 

3.2.9 Rahvastikuregister ja elanikuks registreerimise kampaaniad (Rivo Noorkõiv, Martin Klesment, Allan Puur)  

3.2.10 Ülikooli ja kohaliku omavalitsuse koostööst avaliku halduse teoreetiliste ja praktiliste pädevuste arendamisel (Aare Kruuser, Anet Oltsmann)

Ettevõtlus, maaelu ja regionaalareng

3.2.11 Kodu maale – aitame kaasa, kui turg tõrgub (Urmas Kruuse)   
3.2.12 Transpordialasest koostööst naaberomavalitsustega (Tiit Terik)   
3.2.13 Regionaalsed erinevused kui väljakutse (Janar Holm)   
3.2.14 Arengud Pärnumaal ja „Kobara“ saamise lugu (Lauri Luur, Erik Reinhold)
3.2.15 Kohalike omavalitsuste motivatsiooni suurendamine ettevõtluskeskkonna arendamisel (Rivo Noorkõiv) 
3.2.16 Eesti inimareng sõltub otseselt ruumilistest tasakaaludest (Antti Roose, Helen Sooväli-Sepping)
3.2.17 Kas kohaliku ja riigi tasandi vahel on Eestis kohta ka regionaalhaldusele? (Andre Sepp)
3.2.18 Saared ning regionaalne mõõde (Aivar Viidik) 
3.2.19 Regionaalne koostöö kui arengu võti (Veiko Sepp, Sulev Lääne, Kersten Kattai, Rivo Noorkõiv, Georg Sootla)
3.2.20 Maal elamise päeva võimalused kohalikule omavalitsusele (Maido Nõlvak, Krista Habakukk, Marika Muru, Liia Sirel) 
3.2.21 Omavalitsuspäeva traditsioonide loomisest Saaremaa näitel – Omavalitsuspäeva idee vastuvõtmine ja kujunemine Saaremaal taasiseseisvumisest kuni V omavalitsuspäevani (Tiiu Aro, Aarne Põlluäär)

4. Peatükk: OMAVALITSUSPÄEVA TRADITSIOONI KINNISTAMINE ÜLERIIGILISELT JA KOHTADEL

4.1 Sissejuhatav artikkel

4.1.1 Eesti VI Omavalitsuspäev Tartus 

4.1.1.1 Euroopa Kultuuripealinn Tartu 2024 regionaalse koostöömudeli näidisena (Lemmit Kaplinski)

4.1.1.2 Tartumaa omavalitsuste koostöö (Sven Tobreluts)

4.1.1.3 Tallinn – kohalike omavalitsuste rohepöörde mootor (Mihhail Kõlvart)

4.1.1.4 Pärast pandeemiat: arenguvõimalused ja valitsemisväljakutsed koroonakriisist väljuvas maailmas (Leif Kalev, Erik Terk, Ulf Johansson)

4.1.1.5 Poliitika kujundamisvõime riigi ja kohaliku omavalitsuse uuenemise alusena (Leif Kalev)

4.1.1.6 Riigieelarve läbirääkimised läbi kohaliku omavalitsuse prisma (Jan Trei)

4.1.2 Viljandi sai valmis, või siiski mitte (Alar Karu)

4.1.3 Rae seab pilgu tulevikku (Tõnis Kõiv)

4.1.3.1 Selge arenguvisioon ja hea ruumiline planeerimine tagavad valla kiire arengu! (Tanel Tammela, Priit Põldmäe)

4.2 Sissejuhatav artikkel Omavalituspäevad valdades, linnades ja maakondades

4.2.1 Omavalitsuspäev Tallinnas (Tiit Terik)

4.2.2 Omavalitsuspäev Harku vallas (Erik Sandla)

4.2.3 Omavalitsuspäev Raasiku vallas (Andre Sepp)

4.2.4 Omavalitsuspäev Saaremaa vallas (Tiiu Aro)

4.2.5 Omavalitsuspäev Toila vallas (Eve East)

4.2.6 Omavalitsuspäev Rapla maakonnas (Silvi Ojamuru)

4.2.7 Omavalitsuspäev – kogu rahva tähtpäev (Mihhail Laurand, Jörgen Remmelkoor, Anne Wells, Erle Neeme)

5. Toimetuskolleegium ja tänusõnad

6. LISAD

6.1 1866. aasta seadus
6.2 1989. aasta Aluste seadus
6.3 2018. aasta seadus ja seletuskiri
6.4 Pöördumised ja deklaratsioonid

6.4.1 I OVP pöördumine ja deklaratsioon
6.4.2 II OVP pöördumine ja deklaratsioon
6.4.3 III OVP pöördumine ja deklaratsioon
6.4.4 IV OVP pöördumine ja deklaratsioon
6.4.5 V OVP pöördumine ja deklaratsioon
6.4.6 VI OVP pöördumise ja deklaratsiooni projekt ?