Eerik Juhan Truuväli

Eerik-Juhan Truuväli sündis 7. märtsil 1938. aastal. Oma tegevusega on ta jätnud sügava jälje Eesti õiguskultuuri ning riigi ja kohaliku omavalitsuse toimimisse, samuti on hindamatu tema roll Eesti Õiguskantsleri institutsiooni taastamisel. Professor Truuväli on olnud tunnustatud teadlane ning õpetaja paljudele eesti juristidele, väga suur oli tema panus õiguse arendamisel nii Tartu Ülikoolis kui ka Eesti Sisekaitseakadeemias (varasem Eesti Riigikaitse Akadeemia). Eerik-Juhan Truuväli panus oli väga oluline demokraatliku ühiskonnakorralduse arendamisel, olles Vabariigi Valimiskomisjoni esimees ning MTÜ Polis president – kaasates koostöövõrgustiku arengusse valdkonna teadlasi, poliitikuid ning praktikuid.

Eerik-Juhan Truuväli pärand ja panus iseseisva Eesti Vabariigi taastamisel on olnud märkimisväärne. Truuväli oli taasiseseisvunud Eesti esimene õiguskantsler ning tema panus õiguskantsleri institutsiooni ülesehitamisel on suur. Oluline oli ka Eerik-Juhani Truuväli roll demokraatia arendamisel ning esimeste vabade valimiste läbiviimisel Eestis. Lisaks eelnevale oli Eerik-Juhan Truuväli õppejõud ning osales akadeemilises töös nii Tartu Ülikooli, Sisekaitse Akadeemia kui ka Õigusinstituudi õppejõuna.

MTÜ Polis praeguse presidendi, Tallinna Ülikooli õppejõu Sulev Lääne sõnul vajab Eerik-Juhan Truuväli elutöö enamat esiletoomist, kuna tema panus nii Eesti riigi taastamisse kui ka selle õigusruumi arengusse oli väga oluline. „Edasist mõtestamist vajaks ka tema tegevus nii õppejõu kui ka MTÜ Polis presidendina,“ nentis Lääne. „Just viimases rollis panustas ta eriliselt teadlaste, poliitikute ning praktikute kokkutoomisse, et ühiselt analüüsida ning kavandada riigi ja kohaliku omavalitsuse edasist arengut“.