ESILEHT

 

Hea lugeja!

Meeldiv on Teid tervitada MTÜ Polis veebilehel.

Oleme klubi Polis, mis loodi 26. augustil 2004. aastal Sulev Lääne, Kalle Meruski, Sulev Mäeltsemehe, Vallo Olle ja Eerik-Juhan Truuväli poolt, järglased.

Alates 23. augustist 2006  sai meist mittetulundusühing Polis, mille liikmeteks on riigi ja kohaliku omavalitsuse ning nende liitude, ülikoolide, era- ja kolmanda sektori esindajad. Oma tegevuses oleme pidanud tähtsaks tegevusvaldkonnas oluliste teoreetiliste ning praktiliste teemade tõstatamist ning koos sellega erinevates vormides nendele koostöövõrgustiku kaudu võimalike lahenduste leidmist.

Peame oluliseks ühendada poliitikute, teadlaste ning praktikute teadmised ja oskused, arvestades seejuures õigusriigi, hea halduse tava, teaduspõhisuse ja teiste oluliste põhimõtetega. Polis´e tegevuse üheks lähteideeks on austus ajaloo ning tunnustus varasemate põlvkondade tegevusele Eesti riigi ja kohaliku omavalitsuse loomisel, taastamisel ning arendamisel. Kaasaja väljakutsed ning tuleviku visiooni kujundamine on samuti oluline osa Polise tegevusest.

Kuna riigi, sh kohaliku omavalitsuse teoreetilised ja rakenduslikud probleemid on muutunud üha aktuaalsemaks ja keerulisemaks, siis püüame erinevates vormides nende lahendamisele koostöövõrgustiku kaudu kaasa aidata.

Täpsema ülevaate MTÜ Polis eesmärkidest ning tegevusest leiate rubriigist „MEIST“ ning loomulikult veebilehe materjalidest. Meie veebilehe eesmärgiks on ühelt poolt kajastada MTÜ Polis tegevust, samas aga teha lugejatele kättesaadavaks ka riigi, sh kohaliku omavalitsuse, tegevuse teoreetilisi ning rakenduslikke aspekte. Veebilehe „puu“ (lisatud) peaks aitama lugejal selle sisus paremini orienteeruda. Samas märgime, et veebileht on alles kujunemisjärgus ning seega lisanduvad nii varasemad kui ka uuemad materjalid järk-järgult.

Head lugemist ning kaastööd!

Parimate soovidega,

Sulev Lääne

MTÜ Polis president

Tallinna Ülikooli õppejõud