PROJEKTID

Eesti regionaaltasandi arengu analüüsi projekti viis Harjumaa Omavalitsuste Liit ellu koostöös
Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu, SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse, Järvamaa
Omavalitsuste Liidu, Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu, Tartumaa Omavalitsuste Liidu, SA Võrumaa
Arenduskeskuse ja SA Valgamaa Arenguagentuuriga „Kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse
meetmest“ kaasrahastatud projekti „Eesti regionaaltasandi arengu analüüs“ raames.
Uuringu viisid ühiselt läbi Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli ja Osaühing Geomedia teadlased.
Projekti kaasrahastati Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

Materjalid ja lisad https://hol.ee/eesti-regionaaltasandi-analuus-536

___________________________________________________________________

Projekti „Pealinnaregiooni omavalitsusüksuste koostöö-ja haldusvõimekuse tõstmine“ raames
pealinnapiirkonna koostöömudelite õiguslike ja juhtimisalaste lahenduste väljatöötamine” lõpparuanne

https://www.hol.ee/pealinnaregioon/files/Tallinna_Tehnikaylikooli_lopparuanne_15_02_2011.pdf

___________________________________________________________________