Foorum – Valdades ja linnades 2.

Halduse ja ärikorralduse ning riigiteaduste tudengid osalesid 14. mail 2020 e-seminaril Eesti regionaalne korraldus täna – väljakutsed ning võimalikud tulevikutrendid (Zoomi keskkonnas), kus tulid aruteluks väga olulised regionaalpoliitilised teemad. Seminaril toimus ka Harjumaa Omvalituste Liidu (HOL) tellimusel valminud projekti EESTI REGIONAALTASANDI ARENGU ANALÜÜS lõpparuande e-vormis üleandmine Tallinna Ülikooli rektor Tiit Landile ja ÜTI direktor Indrek Graubergile.

Seminar toimus küll interneti vahendusel, kuid moderaatorid otsustasid varem koguneda HOLi, et ühiselt täpsemalt seminari korraldust arutada ning üle pika aja eriolukorra reegleid järgides ka füüsiliselt kohtuda. Seminari moderaatoriteks olid TLÜ lektor ja MTÜ Polis President Sulev Lääne, HOLi tegevdirektor Joel Jesse, Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor Jan Trei, TLÜ lektor Kersten Kattai ja HÄKi eriala rühmavanem Eingard Tops. Lisaks oli Zoomi keskkonda kokku kogunenud pea 50 valdkonna eksperti ning tudengit.

Seminaril esinesid TLÜ rektor Tiit Land, Riigikogu rahanduskomisjoni esimees, Riigikogu kohaliku omavalitsuse ja regionaalpoliitika toetusrühma esimees Aivar Kokk, peaminister Jüri Ratase nõunik Riho Kangur, TLÜ Ühiskonnateaduste Instituudi direktor Indrek Grauberg, TLÜ lektor,  MTÜ Polis president Sulev Lääne, Eesti Linnade ja Valdade Liidu tegevdirektor Veikko Luhalaid, Raasiku vallavanem, HOLi juhatuse esimees Andre Sepp ning teised valdkonna esindajad. Seminaril toimus ka mitmete Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudi üliõpilaste valdkonna tööde esitlus ning arutelu.

Kohtumise käigus tulid aruteluks väga olulised regionaalvaldkonna ning selle arengu küsimused. Kokku üheksa erinevat teemat, mis olid leidnud kajastamist ka eeltoodud lõppraportis. Teemade ring oli lai – alates regionaalse juhtimistasandi ülesannetest kuni regionaalse tasandi territoriaalse ulatuse ja iseloomuni. Tudengite ettekandeid alustasid riigiteaduste magistrandid, kelle seminari ülesande teema oli samuti keskendunud regionaalvaldkonna väljakutsetele. Näiteks rõhutati juhtimise/valitsemise organisse kaasatud subjektidega seonduvat. Toodi välja mitmed huvitavaid uusi vaatepunkte ning esitati ka projektiga seonduvaid muudatusettepanekuid. Vaadeldi nii riigi kui kohalike omavalitsuste koostööd, kuid samas nähti ka probleemkohti valdade – linnade omavahelises koostöös. Pikalt arutati ka regionaaltasandi territoriaalsuse teemadel ning sellega seotud väljakutsetel. Siinkohal mainis HOLI tegevdirektor Joel Jesse, et järgmine samm peaks olema kiire rongiühendus nii KOVide, regioonide kui ka teiste riikide vahel. See võimaldaks inimestel elada ühes kohas ning tööl käia hoopis mujal. See innustaks ka kolima tagasi maale ning arendama sealset elu. Väga oluliseks peeti valdkonna ja selle arengu edasist analüüsi ning koostöö jätkamist riigi ja kohaliku omavalitsuse ning ülikoolide esindajate vahel.

Seminaril sooviti ka õnne mõned päevad varasemalt juubelit tähistanud Sulev Läänele.

Seminar oli sisukas ja oluline nii tudengite kui ka ekspertide vaatest. Käsitletud teemad on jätkuvalt aktuaalsed ning vajavad kindlasti edasist tähelepanu ka üliõpilaste poolt. Vastavad mõttevahetused ja arutelud ekspertidega on parima otsuse langetamise võti. Siinkohal soovime siiralt tänada Sulev Läänet suurepäraselt organiseeritud ja läbiviidud e-seminari eest! Väga oluline on samuti TLÜ rektori Tiit Landi ning ÜTI direktori Indrek Graubergi toetus riigi ning kohaliku omavalitsuse teemadega jätkuvaks tegelemiseks.