Foorum – Valdades ja linnades – Viimsi vallas – Päevakava & Ettekanded

Ettekanded

Päevakava

MTÜ POLIS JA PARTNERITE SUVESEMINARI KAVA

Kohalik omavalitsus ning regionaalareng

AEG:              26.08.2020

KOHT:           Viimsi Vallavalitsus (Nelgi tee 1, vallavolikogu saal, II korrus, Viimsi alevik)

SEMINARI KAVA:

11:00               kogunemine

11:30               registreerimine, kohv

Moderaatorid:

Jan Trei, Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor, Viimsi Vallavolikogu

Sulev Lääne, MTÜ Polis president, Tallinna Ülikool

Avasõnad

Sulev Lääne, MTÜ Polis president, Tallinna Ülikool

Illar Lemetti, Viimsi vallavanem

Andre Sepp, Harjumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees, Raasiku vallavanem

11:40   Sõnavõtud

Illar Lemetti, Viimsi vallavanem

Jan Trei, Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor, Viimsi Vallavolikogu

Marju Aolaid, Viimsi abivallavanem

Arengutest Viimsi vallas

Mõttevahetus

12.40   Sulev Lääne, MTÜ Polis president, Tallinna Ülikool

Tiiu Aro, Saaremaa Vallavolikogu esimees (veebis)

Eesti V Omavalitsuspäevast

Mõttevahetus

13.00  Andre Sepp (HOL, Raasiku vald), Kersten Kattai (TLÜ), Sulev Lääne (TLÜ), Veiko Sepp (TÜ), Rivo Noorkõiv (Geomedia, veebis), Sulev Mäeltsemees (TTÜ), Vallo Olle (Õiguskantsleri Kantselei), Indrek Saar(SKA/TLÜ),Veikko Luhalaid (ELVL), Eve East (IVOL), Raivo Vare (ettevõtja),Georg Sootla (TLÜ)

Eesti regionaaltasandi arengu analüüsist ja võimalikest jätkutegevustest

Mõttevahetus

14:00   seminari lõpetamine

14:20   ühislõuna Jussikas (endine Jussi Õlletuba; Liilia tee 2, Viimsi)