Foorum – Riigikogus 19.02.2018

19. veebruaril 2018 algusega kell 10:30 toimus Riigikogu Konverentsikeskuses kohtumine Riigikogu esimehe Eiki Nestoriga ning traditsiooniline MTÜ Polis ja partnerite foorum, seekord teemal Eesti riik ja omavalitsused – 100 aastat. Kohtumisega tähistatakse Eesti Vabariigi 100. aastapäeva. Meeldiv, et koos naabritega Soomest, Lätist ja Leedust on meie riikidel kokku 400 aasta juubel (vt lisad). Foorumil esinevad Riigikogu esimees Eiki Nestor, President Arnold Rüütel, põhiseaduskomisjoni esimees Marko Pomerants, riigihalduse minister Jaak Aab ning Soome, Läti ja Leedu suursaadikud, valdkonna teadlaste ja omavalitsusliitude esindajad.

Koos Riigikogu juhatuse vastuvõtuga toimub ka kogumiku „Eesti kohalik omavalitsus ja liidud – 100“ esimese osa esitlus.

Foorumi korralduskomitee esimees, MTÜ Polis asepresident Sulev Lääne avaldas arvamust et jätkuma peaks Eesti omavalitsuse traditsioon, mille kohaselt riigi loomine, taastamine ja areng on suures osas toimunud kohaliku omavalitsuse baasil. Nii oli see 1918 ja sama kordus `90 aastate alguses. Lääne jätkas, et täna on möödapääsmatu sisuline partnerlus, kuna nii maailmas kui ka Eesti enda probleemid vajavad demokraatlikku ja efektiivselt toimivat avalikku võimu. Eelnev on seda olulisem, et äsja toimunud haldus-territoriaalne reform on vaid osa ülesandest – kohalikule omavalitsusele tuleb peale piiride liitmise anda ka uus sisu. Eelnev on aga omakorda võimalik üksnes poliitikute, spetsialistide ja teadlaste koostöös, arvestades seejuures näiteks naabrite Soome, Läti, Leedu ja Rootsi kogemusi.

Foorumi korraldajad on koostöövõrgustik: MTÜ Polis, Riigikogu, Rahandusministeerium, Tallinna Ülikool, Eesti Maaomavalitsuste Liit, Harjumaa Omavalitsuste Liit, Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool, Narva linn, üleriigiliste kohaliku omavalitsuste liitude vanematekogu, Haldusjuristide Ühendus, Valla- ja Linnasekretäride Selts, Eesti Omavalitsusliitude Ühendus. 

Foorumilt on võimalik teha videoülekanne, mille osas palume kokku leppida Riigikogu Konverentsikeskusega.

7.12.2020