Foorum – Riigikogus 13.11.2019

Riigikogus toimus 13. novembril kollokvium “Eesti kohaliku omavalitsuse taastamine ning aluste seadus”, mis oli pühendatud kohaliku omavalitsuse aluste seaduse vastuvõtmise 30. aastapäevale.

Kollokviumi raames anti Aivar Koka, Tiit Landi ja Sulev Lääne poolt Riigikogu juhatusele üle ka Eesti IV Omavalitsuspäeval 20.09.2019 Pärnus heaks kiidetud ettepanekud ning need võttis vastu ja pidas kõne Riigikogu esimene aseesimees Helir-Valdor Seeder. Rektor Tiit Land on seisukohal, et ülikoolide, riigi ning kohaliku omavalitsuse esindajate koostöö omavalitsuspäeva ettevalmistamisel ning asjakohaste ettepanekute koostamisel oli väga aktiivne ning sisukas.

Koostatud dokument kajastab erinevate osapoolte arusaamist hariduse, teaduse ning ettevõtluse valdkonna väljakutsetest ja nüüd on oluline püüda ettepanekutes toodut koos lahendada. Land lisas, et oleme asunud koostöövõrgustikuga ühiselt ette valmistama ka Eesti viiendat omavalitsuspäeva, mis toimub seekord järgmise aasta septembris Muhu ja Saaremaa vallas/Kuressaares. Ettevalmistatava omavalitsuspäeva programmitoimkonna esimene koosolek toimuski Riigikogus peale kollokviumi ning Tallinna Ülikool, sh ühiskonnateaduste instituut on jätkuvalt protsessi aktiivne osaline. 

Riigikogus toimunud kollokviumi tervitasid Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Paul Puustusmaa, Riigikogu rahanduskomisjoni esimees ning kohaliku omavalitsuse ja regionaalpoliitika toetusrühma esimees Aivar Kokk ning Saaremaa Vallavolikogu esimees Tiiu Aro. Ettekannetega esinesid president Arnold Rüütel, riigihalduse minister Jaak Aab, Tallinna Linnavolikogu esimees ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse esimees Tiit Terik. Lisaks esinesid veel Tarmo Loodus, VIKKi direktor, Eesti Kutseõppe Edendamise Ühingu esimees, varasem siseminister ning Kalle Jürgenson, õppejuht, Mustvee Kool, varasem Põhiseaduse Assamblee kohaliku omavalitsuse toimkonna esimees ning Riigikogu liige. Kollokviumi moderaatorina andis oma mõtted edasi Eve East, Toila vallavanem, Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees (TLÜ vilistlane).

Teemakohase ettekande tegi Sulev Lääne (ühiselt Sulev Mäeltsemees, Vallo Olle, Sirje Ludvig, Kersten Kattai) teemaks “Aluste seadus kui demokraatliku omavalitsussüsteemi taastamise läte”. Esineja rõhutas, et Eesti kohaliku omavalitsuse taastamine ning aluste seadus oli esimene Eesti riikluse praktilise taastamise seadus. Samuti on hiljem selgunud, et olime kohaliku demokraatia taastamise osas esimesed kogu Kesk- ja Ida-Euroopas. Lääne rõhutas, et taastavate kohalike omavalitsuste roll oli tunduvalt laiem, kui me seda tänapäeval mõistame: olla taas esimene oma riigi avaliku võimu institutsioon ja koos sellega riigi üks alustala ning teiste ettevalmistatavate reformide praktilise elluviimise korraldaja.

Väga oluliseks  tegi aluste seaduse võimalikult kiire vastuvõtmise ka asjaolu, et Moskvas, NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumis, valmistati ette Nõukogude Liidu kohaliku omavalitsuse seaduse eelnõu, mis oleks säilitanud tsentraalse juhtimise NSVLs. Meie soov oli Eesti oma seadus enne vastu võtta ja valimised korraldada, st taastada Eesti oma kohaliku omavalitsuse süsteem. Aluseks oli meie enda ajalooline kogemus kuni 1940 – vastavad seadused, publikatsioonid. Uus põhimõte oli, et kohaliku omavalitsuse organid olid oma pädevuse piires sõltumatud.

Lääne märkis, et algselt puudus valdavalt ülevaade, mis oli poole sajandi jooksul toimunud Lääne-Euroopas, kuigi eelkõige tänu kiirelt arenenud koostööle Soome, aga ka Rootsi, Taani ning Saksamaa kolleegidega saime ka selle alast teavet. Kohaliku omavalitsuse aluste seadus ja koos sellega vastu võetud mitmed rakendusaktid, samuti Vabariigi Valitsuse õigusaktid ja hilisemad seadused, sh teiste reformide valdkonnas, lõid õigusliku raamistiku, mis võimaldasid suhteliselt kiiresti Eesti kohaliku omavalitsuse süsteemi taastada. Esimestena said omavalitsusliku staatuse Muhu vald ja Kuressaare linn 1.10.1990. Oluline on seejuures samuti, et aluste seadus ning selle rakendamine andis suure panuse 10.12.1989 toimunud esimestesse, suures osas vabadesse, kohalike omavalitsuste valimistesse ning järgnevasse valdkonna õigusruumi arengusse.

Kollokviumi korraldasid Tallinna Ülikool, Riigikogu põhiseaduskomisjon, Riigikogu kohaliku omavalitsuse ja regionaalpoliitika toetusrühm, MTÜ Polis ning Üleriigilise Omavalitsusliidu Vanematekogu.