Foorum – Riigikogus

Esmaspäeval, 7. detsembril 2020, anti Riigikogu juhatusele üle Eesti V Omavalitsuspäeva deklaratsioon, milles rõhutati suunamuutuse vajadust Eesti regionaalarengus. Päev jätkus Tallinna Ülikoolis omavalitsuspäeva juubelile pühendatud kogumiku “5 aastat Eesti Omavalitsuspäeva. Ajaloost sündinud – teel tulevikku” arengute aruteluga.

Võimalikult ühtlane regionaalareng on riigi toimepidevuse ja jätkusuutlikkuse vaates ainuvõimalik suund. „Maaelu ja regionaalpoliitika on valdkonnad, mis mitte kunagi ei muutu vähetähtsaks ning ei kao meie elust, kui me just ise ning tahtlikult ei tegutse vastupidises suunas,“ sõnas Riigikogu esimees Henn Põlluaas deklaratsiooni vastu võttes.

Deklaratsiooni koostamisel oli oluline roll ka Tallinna Ülikooli panusel. „Regionaalarengu alase koostöötraditsiooni alal hoidmine on kõigi osapoolte kindel tahe ning ühisaruteludes sündinud deklaratsioonid väljendavad üksmeelt nii lahendamist vajavate sõlmküsimuste kui soovitud arengusuundade osas,“ märkis ülikooli teadusprorektor Katrin Niglas.

Dokumendi valmimise koordineerimisel omas juhtrolli MTÜ Polis president, Tallinna Ülikooli õppejõud Sulev Lääne, kelle südameasjaks on omavalitsuste käekäik. „Deklaratsioon toob välja maaelu ning regionaalvaldkonna olulised probleemid ning võimalikud lahendusteed.Praegune kurss ei ole pikas perspektiivis jätkusuutlik.“ Kuna deklaratsiooni koostamisel osalesid aktiivselt riigi ja kohaliku omavalitsuse ning nende liitude, ülikoolide ja teiste valdkonna institsioonide esindajad, siis on see kaasaval meetodil sündinud dokument oluliseks teekaardiks väljakutsetele võimalike lahenduste leidmiseks.

Ühiskonnateaduste instituudi direktor Indrek Grauberg rõhutas, et vaatamata viirusest põhjustatud raskele otsusele kavandatud ajal OVP mitte korraldada, olid kõik eeltööd tehtud ning üks selle väga oluline osa oli ühiselt valminud deklaratsioon. Grauberg on seisukohal, et ülikool ning loomulikult ka ÜTI on jätkuvalt valmis avaliku võimu paremasse toimimisse panustama ja omavalitsuspäev on kujunenud valdkonna arengu väga oluliseks foorumiks.

Deklaratsiooni üleandmisel Riigikogu juhatusele võtsid sõna Tiiu Aro, Saaremaa Vallavolikogu esimees, Sulev Lääne, MTÜ Polis president, Tallinna Ülikool, Aivar Kokk, Riigikogu rahanduskomisjoni esimees, Riigikogu kohaliku, omavalitsuse ja regionaalpoliitika toetusrühma esimees, Katrin Niglas, Tallinna Ülikooli teadusprorektor, Pipi-Liis Siemann, Türi vallavanem, Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse aseesimees, Henn Põlluaas, Riigikogu esimees, Helir-Valdor Seeder, Riigikogu I aseesimees, Siim Kallas, Riigikogu II aseesimees. Tallinna Ülikooli esindasid kohtumisel veel Indrek Grauberg, Ühiskonnateaduste Instituudi direktor ning lektor Kersten Kattai.

Pärast kohtumist Riigikogu juhatusega jätkus päev siinsamas Tallinna Ülikoolis, kus arutleti kogumiku “5 aastat Eesti Omavalitsuspäeva. Ajaloost sündinud – teel tulevikku” arengute üle„Liigume kogumikuga koostamisega jõudsalt edasi, loodame sellega avalikkuse ette tulla veel enne taasiseseisvumispäeva. Loodetavasti on selleks aja ka koroonaolukord laabunud ning saame heade kolleegidega raamatu ilmumist omavalitsuspäeval Tartus väärikalt üheskoos tähistada,“ sõnas Lääne.

Kogumiku artiklite ühine arutelu oli väga aktiivne ning seda nii ülikoolist kui ka Zoomi vahendusel veebist. Kogumiku eesmärgiks on teadvustada omavalitsuspäeva kui riikliku tähtpäeva olulisust ja pärandit meie ajaloos, ühiskonna ja kohaliku omavalitsuse arengus. Teoses saavad sõna kümned Eesti riigi ja kohalike omavalitsuste ning nende liitude juhid, teadlased ning mitmed valdkonna eksperdid. Ühtlasi antakse ülevaade kohalike omavalitsuste piiriülese koostöö kogemustest lähinaabritega.

Esimene omavalitsuspäev toimus 4. oktoobril 2016 riigikogu konverentsikeskuses, kui tähistati MTÜ Polis ja koostööpartnerite algatusena 150 aasta möödumist eesti avaliku halduse loomisest.