Foorum – Riigikogus 2. – Päevakava & Ettekanded

Eesti regionaalne tasand – kas praktiline vajadus või saab ka teisiti?

Foorum Riigikogus

Riigikogu Konverentsikeskus

*Pühendatud Eesti Vabariigi 102. aastapäevale

AEG:   10.02.2020

KOHT: Riigikogu, Konverentsikeskus

AJAKAVA:

12:00  osalejate kogunemine, kohv

12:30  foorumi algus

Moderaatorid:

Paul Puustusmaa, Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees

Sulev Lääne, MTÜ Polis president, Tallinna Ülikool

Andre Sepp, Raasiku vallavanem, Harjumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees

Avasõnad:

Aivar Kokk, Riigikogu rahanduskomisjoni esimees, Riigikogu kohaliku omavalitsuse ja regionaalpoliitika toetusrühma esimees

Sulev Lääne, MTÜ Polis president, Tallinna Ülikool

Tervitused:

Henn Põlluaas, Riigikogu esimees

President Arnold Rüütel

Tiit Terik, Tallinna Linnavolikogu esimees, Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse esimees

Tiit Land, Tallinna Ülikooli rektor

Timo Kantola, Soome suursaadik Eestis

13.00  Ettekanded:

13.00  Joel Jesse, Harjumaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor

Regionaalvaldkond – maakonna vaade

Uuringu „Eesti regionaaltasandi arengu analüüs“ töögrupi ettekanne

Kersten Kattai, Sulev Lääne, Veiko Sepp, Rivo Noorkõiv, Georg Sootla, Sulev Mäeltsemees, Vallo Olle, Indrek Saar, Mikk Lõhmus, Katri-Liis Reimann, Ave Viks

Regionaalarengu jätkutegevustest – teadlaste vaade

13.30  Helir-Valdor Seeder, Riigikogu I aseesimees 

Regionaalvaldkond – Riigikogu vaade

13.45  Jaak Aab, riigihalduse minister

Regionaalvaldkond – Vabariigi Valitsuse vaade

14.00 Tarmo Loodus, Viljandi Kutseõppekeskuse direktor, Eesti Kutseõppe Edendamise Ühingu esimees

Regionaalvaldkond – hariduse vaade

14.15  Arvo Aller, maaeluminister

Regionaalvaldkond – maaelu vaade

14.30  ühispildistamine

14.40  kohvipaus

15.00  töö gruppides (jaguneb peamisteks analüüsitavateks valdkondadeks):

1) Territoriaalne ulatus ja mastaap regionaalseks valitsemiseks ja/või avalike ülesannete täitmiseks; 2) Regionaalse tasandi valitsemise või koostöö organisatoorne ühtsus;                  3) Regionaalse otsustuskogu mandaat; 4) Regionaalse valitsemis- või koostööstruktuuri õiguslik vorm; 5) Koostöö osapooled; 6) Koostöö kohustuslikkus; 7) Otsuste vastuvõtmise mehhanism otsustuskogus; 8) Regionaalse tasandi ülesannete täitmise tulubaas.

16.20  töögruppide esindajate ülevaated

16.50  kokkuvõtted, foorumi lõpetamine

Ettekanded