Foorum – Ülikoolis 18.01.2012

18.01.2012 toimus Tallinna Ülikooli Tallinna saalis konverents Riigi, ülikoolide ja kohalike omavalitsuste partnerlus Eesti efektiivsemaks kaasamiseks Euroopa Liidu Läänemere strateegiasse (konverentsi programm ja visioon lisatud).

Konverents seabeesmärgiks arutada riigiasutuste, ülikoolide ja omavalitsuste partnerluse arendamist, mis on eeldus nende lülitumiseks EL Läänemere regiooni strateegiasse, samuti pidada aru, kuidas saavutada sellesuunaliste jõupingutuste jätkusuutlik rahastamine eelseisval, 2014. aastal algaval Euroopa Liidu eelarveperioodil.

Konverentsi korraldab Tallina Ülikool koostöös Riigikogu, Välisministeeriumi, Siseministeeriumi, MTÜ Polise, Eesti Maaomavalitsuste Liidu (EMOL), Eesti Linnade Liidu (ELL), Euroopa Komisjoni Eesti Esinduse, Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti Esinduse, Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Eesti Maaülikooli, Eesti Haldusjuristide Ühenduse, Eesti Valla- ja Linnasekretäride Seltsi ning OÜ Geomediaga. Sellega jätkatakse Läänemere strateegia alaste konverentside sarja, mida on korraldatud alates 2010 aastast.

Konverentsile saab registreerida veebiaadressil www.tlu.ee/riigiteadused kuni 12.01.2012, samalt aadressilt leiate te detailsemat infot sellest ja eelnevatest konverentsidest ja EL Läänemere strateegiast.

Küsimuste korral palume pöörduda Maria Jääratsi poole (maria.jaarats@tlu.ee , tel 6410 089).

Tallinna Ülikooli Tallinna saal asub aadressil Uus-Sadama 5, Mare õppehoone II korrusel

(vt asukoht kaardil).

Konverentsi korraldajate nimel lugupidamisega,

Eve Eisenschmidt              Sulev Lääne                                   Georg Sootla

TLÜ arendusprorektor     Konverentsi korralduskomitee        Konverentsi programmitoimkonna

                                          esimees                                          esimees