Foorum – Ülikoolis 16.08.2017

Riik ja omavalitsused – vastuolud ja ühishuvid*

Rahvusvaheline konverents

* Tähistatakse Eesti Vabariigi taastamise 26. aastapäeva

AEG:              16.08.2017 kell 10:30

KOHT:            Tallinna Ülikool

OSALEJAD:   vastavalt nimekirjale

AJAKAVA:

10:00              osalejate kogunemine

10:30              avasõnad:

Sulev Lääne, MTÜ Polis asepresident, Tallinna Ülikool

Aivar Kokk, Riigikogu kohaliku omavalitsuse ja regionaalpoliitika toetusrühma esimees

Tervitused:

Riigi esindaja …

Tiit Land, Tallinna Ülikooli rektor

President Arnold Rüütel

I OSA RIIK JA OMAVALITSUS – HALDUSREFORMIST JA VÕIMALIKEST ARENGUTEST: EESTI KOGEMUS

Ettekanded:

11:00               Mihhail Korb, riigihalduse minister

Arengutest riigis ja kohaliku omavalitsuse valdkonnas – Vabariigi Valitsuse vaade         

11:20              teadlaste ettekanne (Eerik-Juhan Truuväli, Sulev Lääne, Sulev Mäeltsemees, Georg Sootla, Kersten Kattai, Kadri Ukrainski jt)

Kas Eesti kohaliku omavalitsuse arenguga, sh sh regionaalarengust ja –haldusest; kas tulubaasi ning pealinna õigusruumi arengu ja valdkonna praktikaga on kõik hästi – teadlaste vaade

11:40   Taavi Aas, Tallinna abilinnapea, Eesti Linnade Liidu juhatuse esimees

Tallinn ning pealinna regioon – täna ja võimalikud arengud

12:00   Kurmet Müürsepp, Eesti Maaomavalitsuste Liidu esimees

Vallad ja maakonnad ning regionaalareng – täna ja võimalikud arengud

12:20   Ivari Padar,  Riigikogu riigireformi probleemkomisjoni esimees

Riigireformist ja arengutes kohaliku omavalitsuse valdkonnas – Riigikogu vaade

12:40   Kohvipaus (või lõuna)

II OSA           RIIK JA OMAVALITSUS – TÄNASEST PÄEVAST NING VÕIMALIKEST ARENGUTEST: ROOTSI, SOOME JA LÄTI KOGEMUS

13:30   Ilmar Reepalu, Rootis Kommuunide Liidu rahvusvaheliste suhete komitee esimees, varasem Malmö linnpea; Ulf Johansson SWECO vanemkonsultant

Rootsi kohaliku omavalitsuse arengutest, sh regionaalarengust ja –haldusest, tulubaasist ja kohalikest maksudest ning pealinnaregioonist

14:00              Veiko Spolitis, Läti Saeimi (parlamendi) liige, Läti-Eesti sõprusrühma esimees

Läti kohaliku omavalitsuse arengutest, sh regionaalarengust ja –haldusest, tulubaasist ja kohalikest maksudest ning pealinnaregioonist

14:30              Juhani Tynjälä, Marttila eksvallavanem

Soome kohaliku omavalitsuse arengutest, sh regionaalarengust ja –haldusest, tulubaasist ja kohalikest maksudest ning pealinnaregioonist

15:00              kohvipaus

15:20              III OSA          TALLINNA LINNAPEAKANDIDAATIDE DISKUSSIOON TEEMAL

Kas Tallinn on valmis või kui ei, siis mida mina teeksin teisiti?

17:00              konverentsi lõpetamine, vastuvõtt