Foorum – Ülikoolis 04.12.2018

Foorum on pühendatud Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi 100. juubelile ning on teadaolevalt esimene kord, kus riigi- ja omavalitsuse poliitikud ning praktikud ning valdkonna teadlased ja eksperdid ühiselt vaagivad haldus- ja riigireformi aktuaalseid teemasid.
Üritusel esinevad riigi keskvõimu, kohaliku omavalitsuse ning valdkonna teadlaste esindajad. Foorum koosneb kahest osast. Esimeses arutletakse teemat “haldusreform ning kohalik omavalitsus kui analüüsi objekt” ja teises teemat “Riigireform ning riik kui analüüsi objekt”.

Foorumil käsitletakse kohaliku omavalitsuse ja riigi toimimise ning arengu aktuaalseid küsimusi. Eesmärgiks on esile tuua valdkondade põhiprobleemid ning püüda ühiselt leida neile võimalikke lahendusi. Ühiskonnas on aktuaalsed näiteks riigireformi teemad, sh räägitakse ka uuest võimalikust haldusreformist. Millised oleksid vajalikud ning samas inimeste igapäeva elu korralduse aspektist mõistlikud muudatused ning kas selleks on vajalik reformid või riigi ja omavalitsuste pideva arengu tagamine? Mõlema teema lõpus on kavas osalejate diskussioon.

Foorumil toimub ka kogumiku “Eesti kohalik omavalitsus ja liidud 100. Minevik, tänapäev ja tulevik” esitlemine. Samuti räägitakse omavalitsuspäevast. Kavas on ka Marko Pomerantsi raamatu „Minu ministeeriumid“ esitlus.