Kohalik omavalitsus Eesti riikluse taastamise ja arengu teel – 30 aastat

FOORUM Zoomis, 8.03.2021

Pühendatud Eesti Vabariigi 103. aastapäevale, märgitakse Eerik-Juhan Truuväli 83. sünnipäev

Keerukat viiruse olukorda arvestades toimub varem Riigikogus ja Tallinna Ülikoolis kavadatud foorumite asemel ühine Zoomi kohtumine teemal Kohalik omavalitsus Eesti riikluse taastamise ja arengu teel – 30 aastat. Ühine foorum on pühendatud Eesti Vabariigi 103. aastapäevale, märgitakse Eerik-Juhan Truuväli 83. sünnipäev. Esinejateks on riigi ja kohaliku omavalitsuse, vastavate liitude ning ülikoolide esindajad, samuti valdkonna eksperdid. Päeva lõpetab paneeldiskussioon pealkirjaga Riigi ja kohaliku omavalitsuse suhete arengutest  (kava lisatud).

Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor Jan Trei märkis, et ,,Omavalitsuse kogemust on eestlastel palju kauem, kui oma riiki. Enne olid omavalitsused, siis tuli omariiklus. Omavalistused osalesid riigi sünnis sada kolm aastat tagasi ja iseseisva riigi taassünnis laulva revolutsiooni päevil. Omavalitsuste juhid tegid palju tööd Eesti iseseisvuse taastamise ajal ja on teinud selle järel, et elu Eesti kõikides piirkondades edeneks.

Riik hakkab peale omavalitsustest – kogukonnast-linnadest ja valdadest, küladest ja alevikest.

Mida tugevamad on omavalitsused ja tegusamad kodanikud, seda tugevam on riik!

On väga oluline korraldada tänaseid foorumeid koostöös riigi, kohalike omavalitsuste ja ülikoolidega ning arutada riigi ja kohalike omavalitsuste koostöökohti. Kohalik elu ja omavalitsused on riigi alusvundament. Kohalik omavalitsus asub meie kodanikele kõige lähemal ning kohalike omavalitsuste õlul on korraldada väga palju olulisi ja inimese jaoks tähtsaid teenuseid.“

MTÜ Polis president, Tallinna Ülikooli õppejõud Sulev Lääne on seisukohal, et kuna tegemist on oluliste tähtpäevadega seonduva foorumiga, siis võib ühelt poolt esile tuua, et30 aastaga on tehtud palju Eesti riigi ja kohaliku omavalitsuse arenguks ning inimeste heaolu parandamiseks. Siin on eriti tähtis meie ajalooline kogemus ning väga oluline mitmete väljapaistvate isikute, näiteks Eerik-Juhan Truuväli, mitmekülgne tegevus. Lääne jätkas, et samas seisavad ees üha keerukamad väljakutsed viirusega seoses ning mitmed ühiskonna tasakaalus hoidmise ja arengu tagamise probleemid on jätkuvalt aktuaalsed.  Üheks oluliseks teemaks on seejuures jätkuvalt riigi regionaalse tasakaalustatud arengu problemaatika ning seetõttu on foorumi paneeldiskussioon suunatud nende teemade käsitlemisele. Lahendusteede leidmine aga eeldab jätkuvat poliitikute, teadlaste ja praktikute aktiivset koostööd ning siin on ülikoolidel ja koostöövõrgustikul,  mille osapooleks on ka Tallinna Ülikool ja MTÜ Polis, täita väga oluline roll.

Toila vallavanem, IVOLi juhatuse esimees ja MTÜ Polis asepresident Eve East peab oluliseks arvestada ja mõista, et kohalikel omavalitsustel on demokraatlikus ühiskonnas kaks suurt rolli – enesekorralduse teostamine,kogukonna ja demokraatia arendamine ning avalike teenuste osutamine, omavalitsuse majandustegevus ja efektiivsus. Ja see teeb omavalitsustest demokraatia juhtija.

MTÜ POLIS asepresident Sulev Mäeltsemees väitis, et Eesti Vabariigi taastamise järgselt on kohaliku omavalitsuse rolli iseseisvuse taastamise protsessis kahetsusväärselt vähe uuritud ja vastavalt ka hinnatud. Eriti võrreldes esimese iseseisvusajaga. Siis tunnistati ja tunnustati kohalikku omavalitsust omariikluse saavutamise üliolulise tegurina.

Foorumi korraldajad on Tallinna Ülikool, MTÜ Polis, Eesti Linnade ja Valdade Liit, õiguskantsler,  riigihalduse minister, Riigikogu kohaliku omavalitsuse ja regionaalpoliitika toetusrühm,  TLÜ Ühiskonnateaduste Instituut, Tartu Linnavolikogu.

Täpsem informatsioon:

Jan Trei, jan.trei@elvl; 5168806

Sulev Lääne, sulev.laane@gmail.com; 5017282