Foorum – Ülikoolis 3. – Päevakava & Ettekanded

Riik, kohalik omavalitsus ja poliitika läbi analüüsi prisma*

Foorum Tallinna Ülikoolis

*Pühendatud Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi 100. sünnipäevale

AEG:              4.12.2018

KOHT:          Tallinna Ülikool, Mare maja, Uus-Sadama 5, ruum M 225

AJAKAVA:  

9:30                osalejate kogunemine, hommikukohv

10:00               FOORUMI AVAMINE

Moderaatorid:

Kalle Laanet, Riigikogu II aseesimees

Sulev Lääne, MTÜ Polis asepresident, Tallinna Ülikool

Jan Trei, Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor

Eve East, Toila vallavanem, Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees

Avasõnad:

Tiit Land, Tallinna Ülikooli rektor

Pipi-Liis Siemann, Türi vallavanem, Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse aseesimees

Sulev Lääne, MTÜ Polis asepresident, Tallinna Ülikool

10:15             

Tervitused:

Eiki Nestor, Riigikogu esimees

Jüri Ratas, peaminister (videotervitus)

Aivar Kokk, Riigikogu kohaliku omavalitsuse ja regionaalpoliitika toetusrühma esimees

Raimonds Jansons, Läti Vabariigi suursaadik

Timo Kantola, Soome Vabariigi suursaadik

10:40

Kogumiku Eesti kohalik omavalitsus ja liidud 100. Minevik, tänapäev ja tulevik esitlus ning Omavalitsuspäevast

Tiit Land, TLÜ rektor

President Arnold Rüütel

Kogumiku „Eesti kohalik omavalitsus ja liidud 100. Minevik, tänapäev ja tulevik“ toimetuskolleegiumi liikmed

Tarmo Tammiste, Narva linnapea

Andres Metsoja, Pärnu Linnavolikogu esimees, POL esimees, Riigikogu liige

Omavalitsuspäev kui riigi ja kohaliku omavalitsuse koostöö ning oluliste küsimuste arutelu foorum  

Tallinna Ülikooli, Pärnumaa Omavalitsuste Liidu ja Pärnu linna koostöölepingu allkirjastamine

I OSA: HALDUSREFORM NING KOHALIK OMAVALITSUS KUI ANALÜÜSI OBJEKT

11:00   Janek Mäggi, riigihalduse minister

Eesti tulevik – tõhus ja nutikas avalik haldus

11:15   Heikki Telakivi, Soome Kohaliku ja Regionaalse Omavalitsuse Liidu (Kuntaliitto) välissuhete direktor

Kohaliku omavalitsuse arendustegevuse, analüüsi ja praktika koordineerimine riigi, ülikoolide ja omavalitsuste vahel, sh koostöös Kuntaliitto`ga

11:30   Garri Raagmaa, TÜ Pärnu Kolledži direktor

Edgar Kant ja Walter Christaller  haldusest ehk miks geograafia on oluline

11.40   Rivo Noorkõiv (Geomedia), Sulev Lääne, Kersten Kattai, Georg Sootla (Tallinna Ülikool), Veiko Sepp (Tartu Ülikool) ja Mikk Lõhmus (Lääne-Nigula vald)

Kohaliku omavalitsuse analüüs, toimimine ja areng teadlaste ja praktikute aspektist

11:50   Mart Uusjärv, Rahandusministeeriumi regionaalhalduspoliitika osakonna juhataja

Kohaliku omavalitsuse areng Rahandusministeeriumi aspektist

12:00   Jüri Võigemast, Eesti Linnade ja Valdade Liidu direktor

Kohaliku omavalitsuse areng ja Eesti Linnade ja Valdade Liidu vaade

12:10   Andre Sepp, Raasiku vallavanem, Harjumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees

Harjumaa Omavalitsuste Liit – kas MTÜ või pigem avalik-õiguslik juriidiline isik?

12:20 Sulev Mäeltsemees, TTÜ emeriitprofessor, Üleriigilise Omavalitsusliidu Vanematekogu esimees, Sulev Lääne, Tallinna Ülikool, Vallo Olle, Õiguskantsleri Kantselei vanemnõunik

Kohalik omavalitsus ja analüüs ning Euroopa kohaliku omavalitsuse harta

12:30   TLÜ riigiteaduste ja haldusjuhtimise üliõpilaste ühisettekanne, esitaja Aarne Põlluäär (kaasautorid Alina Ioutsi, Eidi Leht, Elo Raju, Liisa Vares, Maria Ossadtšaja, Triin Müür, Andres-Kenno Õunap, Timo Torm)

Kas Eesti vajab kohaliku omavalitsuse arengu aluseid ja strateegiat?

12:40   diskussioon

13:20   lõuna

14:00   II OSA: RIIGIREFORM NING RIIK KUI ANALÜÜSI OBJEKT

Moderaatorid:

Marko Pomerants, Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees

Riho Kangur, peaministri nõunik

Külli Taro, õiguskantsleri kantselei õiguskorra kaitse osakonna juhataja

Leif Kalev, Tallinna Ülikooli professor

14:00   sõnavõtud:

Tanel Talve, Riigikogu riigireformi probleemkomisjoni esimees

Riigikogu ja riigireform

14:15   Indrek Grauberg, TLÜ ühiskonnateaduste instituudi (ÜTI) direktor

Ühiskond ja riik kui teadusliku analüüsi objekt

14:25   Külli Taro, õiguskantsleri kantselei õiguskorra kaitse osakonna juhataja

Riigireform õiguskorra arengu aspektist

14:35   Leif Kalev, TLÜ ÜTI professor

Tänapäevane riiklus ja kodakondsus kui teadusliku analüüsi objekt

14:45   Raivo Vetik, TLÜ ÜTI professor

Lõimumine haridussüsteemi kaudu

14:55   Erik Terk, TLÜ ÜTI professor

Riik ja tuleviku visioon

15:05   Luule Sakkeus,TLÜ ÜTI, Eesti demograafia keskuse juhataja, vanemteadur

Eesti rahvastiku nüüdisarengust ja kestlik ühiskond

15:15   Mart Susi, TLÜ ÜTI professor

Riigireform inimõiguste aspektist

15:25 Raigo Uukkivi, Rahandusministeeriumi halduspoliitika asekantsler

Riigireform Rahandusministeeriumi vaatest

15:35   Marko Pomerants, Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees

Riigireform Riigikogu põhiseaduskomisjoni aspektist

15:45 Veiko Spolitis, Läti parlamendi varasem liige

Riigi- ja haldusreformi võimalikest suundadest Lätis

16:00   diskussioon

16:45   Marko Pomerantsi raamatu „Minu ministeeriumid“ esitlus autori poolt

17:00   Foorumi lõpetamine, vastuvõtt

Peaminister Jüri Ratase tervitus

https://vimeopro.com/tlu/riik-kohalik-omavalitsus-ja-poliitika-labi-analsi-prisma