I OVP – kohalik

Eesti kohaliku omavalitsuse loomise ja taastamise aastapäeva tähistatakse omavalitsuspäevaga, mis toimub 4.10.2016 Riigikogu Konverentsikeskuses. Teadaolevalt jõustus 1.10.1866 meie esimene avaliku halduse seadus – Makoggukonna Seadus Baltia-merre kubbermangudele. Ria-, Tallinna- ja Kura-male. Alates 1.10.1990 asuti taastama omavalitsuslikku staatust, esimestena said selle Muhu vald ning Kuressaare linn.

Professor Wolfgang Drechsler on 2003. aastal ilmunud Eessõnas professor P. Schöberi raamatule „Kohalik omavalitsus“ väitnud: „Eesti riik on ajalooliselt välja kasvanud kohalikest omavalitsustest ja eestlased on elanud kogukondlikus iseorganiseerimises kui ühiselu struktuuris sajandeid kauem peaaegu kõigist Euroopa rahvastest.

Omavalitsuspäeva avavad Sulev Lääne, MTÜ Polis asepresident ja Aivar Kokk, Riigikogu kohaliku omavalitsuse ja regionaalpoliitika toetusrühma esimees. Omavalitsuspäeva tervitavad Eiki Nestor, Riigikogu esimees; Māris Kučinskis, Läti Vabariigi peaminister ning
Taavi Rõivas, Eesti Vabariigi peaminister. I Omavalitsuspäeval esinevad President Arnold Rüütel, Kuressaare linnapea aastatel 1990-1993 Taivo Lõuk, praegune Kuressaare linnapea Madis Kallas, Muhu vallavanem Raido Liitmäe, Riigikogu liige Aadu Must. Järnevalt esinevad Riigikogu I aseesimees Helir-Valdor Seeder, Riigikogu II aseesimees Jüri Ratas, Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige, riigireformi juhtrühma esimees Lauri Luik, ELL juhatuse esimees Taavi Aas, EMOLi esimees Kurmet Müürsepp, Raplamaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor Silvi Ojamuru ning teadlased ülikoolidest jt (kava lisatud). Omavalitsuspäev on jätkuks MTÜ Polis ja partnerite foorumitele, kus arutatud kohaliku omavalitsuse olulisi probleeme, arenguid ja tulevikku nii Eestis kui rahvusvahelises plaanis.

Korralduskomitee on Omavalitsuspäevale ette valmistanud ettepaneku Riigikogule muuta 1. oktoober riiklikuks tähtpäevaks – Omavalitsuspäevaks (projekt lisatud).

Eesti I Omavalitsuspäeva korralduskomitee esimees, MTÜ Polis asepresident Sulev Lääne märkis, et käesoleval aastal tähistame 150. aasta möödumist Eesti avaliku halduse loomisest. Kuivõrd  Makoggukonna Seadus Baltia-merre kubbermangudele. Ria-, Tallinna- ja Kura-male hõlmas lisaks Eestile ka Lätit, siis on väga hea meel, et koos Eesti riigijuhtidega on ka Läti peaminister Māris Kučinskis lubanud oma tervituse saata. Lääne lisas, et Omavalitsuspäev on austusavaldus senistele Eesti kohalikku omavalitsust loonud ja arendanud põlvkondadele. Üha enam leiab toetust ettepanek, et tähistada Eesti kohaliku omavalitsuse loomise ja taastamise aastapäeva, st Omavalitsuspäeva, ka riikliku tähtpäevana.

Lääne pidas eriti tähtsaks, et kuna mitmed probleemid on kuhjunud, siis nende lahendamine on võimalik üksnes riigi ja kohaliku omavalitsuse poliitikute, spetsialistide ja teadlaste koostöös. Seda mõistsid meie esivanemad ja aeg oleks sellest ka tänapäeval õppust võtta, et tegelikult toimiva partnerlussuhte alusel edasi arendada omavalitsussüsteemi, mis efektiivsuse kõrval ei jätaks arvestamata valla ja linna elanike olulisi vajadusi ning omavalitsuste õigust ja võimet ise oma elu korraldada.

Omavalitsuspäeva korraldab jätkuvalt koostöövõrgustik: MTÜ Polis, Riigikogu, Eesti Maaomavalitsuste Liit, Tallinna Ülikool, Eesti Linnade Liit, Harjumaa Omavalitsuste Liit, Tallinna linn, Tartu linn, Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool, üleriigiliste kohaliku omavalitsuste liitude vanematekogu, Haldusjuristide Ühendus, Valla- ja Linnasekretäride Selts, Eesti Omavalitsusliitude Ühendus.