III OVP – Päevakava & Ettekanded

Ettekanded

Päevakava:

10:30 Osalejate registreerimine, kohv
11.15 Esineb Narva Tütarlaste Koor

OMAVALITSUSPÄEVA KONVERENTS
AVAMINE
Moderaatorid:
Eve East, Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees
Jüri Nikolajev, Eesti Rahvusringhäälingu Narva toimetaja

11:30 Avakõned:
Mihhail Kõlvart, Tallinna Linnavolikogu esimees
Tarmo Tammiste, Narva linnapea, Omavalitsuspäeva korralduskomitee aseesimees
11:40 Tervituskõned:
Sulev Lääne, MTÜ Polis asepresident, Tallinna Ülikool, Omavalitsuspäeva korralduskomitee
esimees
Maris Kucinskis, Läti Vabariigi peaminister; tervituse edastab Läti Vabariigi suursaadik Raimonds
Jansons
Aivar Kokk, Riigikogu kohaliku omavalitsuse ja regionaalpoliitika toetusrühma esimees
Mihkel Juhkami, Eesti Linnade ja Valdade Liidu aseesimees
Keit Kasemets, Euroopa Komisjoni Eesti Esinduse juht

I OSA Eesti riik ja omavalitsus 100
Ettekanded
:
12:20 Eiki Nestor, Riigikogu esimees
Eesti riigi loomisest ning arengu etappidest
12:40 Eerik-Juhan Truuväli, Sulev Lääne, Sulev Mäeltsemees, Raivo Vare, Leif Kalev, Georg
Sootla, Kersten Kattai, Vallo Olle, Eve East MTÜ Polis
Eesti omavalitsuste ja valdkonna koostöö arengust

II OSA Euroopa Liit ja Eesti – probleemid ja võimalused arenguks ettevõtluse ja taristu
valdkonnas, sealhulgas Narvas ja Ida-Virumaal

Ettekanded:
13:00 Jüri Ratas, peaminister
Riigi ja kohalike omavalitsuste koostööst, tuleviku perspektiividest ja Ida-Virumaa programmist
13:20 Henrik Hololei, Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi peadirektor
Euroopa Liidu prioriteedid liikuvuse ja transpordi valdkonnas – seosed arengutega Eestis ning
võimalikud siirded Narvas ja Ida-Virumaal
13:40 kogumiku Eesti kohalik omavalitsus ja liidud 100. Ajalugu, tänapäev ja tulevik. esitlus
13:50 lõuna/pressikonverents
Moderaatorid:
Veikko Luhalaid, Narva-Jõesuu Linnavolikogu esimees
Jevgeni Timoštšuk, Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis, Narva filiaali programmi
koordinaator

14:40 Jari Koskinen, Soome Omavalitsusliidu (Kuntaliitto) tegevjuht, mitmekordne Soome minister
ja parlamendi liige
Vajadustest, ideedest ning tegevustest kohaliku omavalitsuse arendamisel – sealhulgas seonduvalt
regionaalse aspektiga
15.00 Ulf Johansson, Rootsi Kohalike Omavalitsuste ja Regioonide Liidu varasem arendus- ja
ettevõtlusdirektor, SWECO AB vanemkonsultant, Hiina Jinan linna arengu peaplaneerija
Kohalike omavalitsuste ja regioonide arendamine, sh ettevõtluse valdkonnas, globaalses kontekstis
15:20 Toomas Tõniste, rahandusminister
Euroopa Liidu mitmeaastasest finantsraamistikust aastateks 2021–2027 ja Eesti seisukohtadest,
sealhulgas seostest kohaliku omavalitsusega
15:40 Aivar Kokk, Riigikogu maaelukomisjoni esimees
Vajadustest, ideedest ja tegevustest taristu ja ettevõtluse arendamisel – sealhulgas seonduvalt
regionaalsete arengutega

16:00 AASTA TEGU väljakuulutamine
16:10 kohvipaus
Moderaatorid:
Raivo Vare, ettevõtja
Hannes Rumm, Välisministeeriumi strateegilise kommunikatsiooni nõunik

16:30 paneeldiskussioon:
Euroopa Liit, Eesti, Narva ja Ida-Virumaa kui partnerid kommunikatsioonisüsteemide, ettevõtluse ja
hariduse arendamisel, sh võimalused ja takistused Narva linnas ja Ida-Virumaal
Osalejad:
Henrik Hololei, Euroopa Liidu esindaja
Marko Pomerants, Riigikogu esindaja
Janek Mäggi, Vabariigi Valitsuse esindaja
Mart Võrklaev, Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse liige
Tarmo Tammiste, Narva linna ja Ida-Virumaa esindaja
Tiit Vähi, ettevõtjate esindaja
Mait Klaassen, Eesti Maaülikooli rektor, Rektorite Nõukogu esimees
18:00 konverentsi lõpetamine

OMAVALITSUSPÄEVA VASTUVÕTT
18:30
Avasõnad:
Tarmo Tammiste, Narva linnapea
President Arnold Rüütel
EELK peapiiskop Urmas Viilmaa
MPÕK Narva ja Peipsiveere piiskop Laatsarus
Sirpa Paatero, Soome Omavalitsusliidu (Kuntaliitto) juhatuse esimees, Soome parlamendi liige
(TBC)

Õhtusöök, kultuuriprogramm, tunnustamine