OVP kujunemine – MTÜ Polis Aruküla foorum

25. augustil 2016 algusega kell 10:30 toimus MTÜ Polis, Riigikogu, Raasiku valla, Eesti Maaomavalitsuste Liidu ja Eesti Linnade Liidu, Harjumaa Omavalitsuste Liidu ning partnerite poolt korraldatav traditsiooniline suvekonverents, seekord teemal Kohalik omavalitsus kui Eesti riigi taastamise vundament – kas ka muudatuste mootor! MTÜ Polis ja partnerite suvekonverents on pühendatud Eesti Vabariigi taastamise 25. aastapäevale ning sellega märgitakse ära meie avaliku halduse loomise 150. aastapäev. Teadaolevalt võeti 1866. aastal vastu esimene nn maarahvaga seotud omavalitsusseadus: Makoggukonna Seadus Baltia-merre kubbermangudele. Ria-, Tallinna- ja Kura-male.

Konverents toimus Aruküla Rahvamajas (Raasiku vald, Aruküla).

Konverentsil on kaks osa: AJALUGU KUI TULEVIKU TEERAJAJA ning KOHALIK OMAVALITSUS JA REFORMID – KAS VALLAD JA LINNAD SAAVAD MUUDATUSTE MOOTORIKS. Konverentsil esinevad Riigikogu esimees Eiki Nestor, President Arnold Rüütel, Riigikogu I aseesimees Helir-Valdor Seeder, põhiseaduskomisjoni esimees Kalle Laanet ja samuti valdkonna poliitikud, teadlased ja praktikud. Teadaolevalt võttis Riigikogu 7. juunil 2016 vastu haldusreformi seaduse ning vastavasisuline foorum toimus Riigikogus 20. aprillil samade partnerite poolt korraldatuna. Nüüd on aeg analüüsida, kas ajalooline kogemus on abiks kavandatavate muudatuste teostamiseks ning kas riik ning kohalikud omavalitsused on koos valmis järgnevateks sammudeks ning millised need võiksid olla. Eelnevaga seoses on kavas käsitleda ka teemat, millised oleksid riigireformi järgmised etapid. Eesti ajaloo ja edasisele arengule oluliste sündmuste analüüsiks on MTÜ Polis ning Riigikogu kohalike omavalitsuste ja regionaalpoliitika toetusrühma ning põhiseaduskomisjoni, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Eesti Linnade Liidu, Harjumaa Omavalitsuste Liidu koostöös  partneritega Tallinna Ülikoolist, Tallinna linnast, Tallinna Tehnikaülikoolist, Tartu Ülikoolist, üleriigiliste kohaliku omavalitsuse liitude vanematekogust, Haldusjuristide Ühendusest, Valla ja Linnasekretäride Seltsist ja Eesti Omavalitsusliitude Ühendusest valmis andma oma panuse paremini toimiva ja jätkusuutlikuma kohaliku omavalitsuse süsteemi  realiseerimisse