V – Omavalitsuspäev 22.10.2020

Igal aastal on tudengitel olnud suurepärane võimalus tänu õppejõud Sulev Läänele osaleda ja olla tegevad Eesti Omavalitsuspäeval.  Sel aastal valmistusid seda läbi viima Saaremaa ja Muhu vallad ning konkreetsemalt pidi üritus toimuma 21.-23. oktoobril 2020 Muhu ja Saaremaa vallas/Kuressaares,  kuid kujunenud epidemioloogilise olukorra tõttu otsustati korraldajate poolt üritus oma tavapärases mahus ära jätta. Siiski kutsus  Saaremaa Vallavolikogu esimees Tiiu Aro koos Tallinna Ülikooli jt institutsioonide esindajatega kokku Omavalitsuspäeva deklaratsiooni ja kogumiku töögruppide ümarlaua. Osalejaid oli küll vähesemal määral, kuid tudengitelgi oli õnn sellest osa saada. Kõiki esinejaid arvestades olukorda kohapeal ei olnud, kuid oma tervitused ja sõnavõtud saadi sealhulgas videosilla vahendusel teha.

20201022 112605

Avasõnad olid Tiiu Arolt ning Sulev Läänelt, ette loeti ka President Arnold Rüütli saadetud tervitus, järgnevalt oli telefoniühendus Riigikogu  rahanduskomisjoni esimehe Aivar Kokaga, seejärel võttis sõna Katrin Niglas, Tallinna Ülikooli teadusprorektor ning videoettekande tegi Joona Räsänen  Soome Omavalitsusliidu (Kuntaliitto) juhatuse esimees, teemaks Soome regionaalareng ning SOTE reform. Päevakorras oli ka käesoleva aasta Omavalitsuspäeva deklaratsioon ja muudatusettepanekud, mille projekt oli kõigile Omavalitsuspäevale registreerunutele varem välja saadetud. Eesti V Omavalistuspäeva teemaks oli planeeritud „Maaelu- ja regionaalareng koostöös“ ning see oli pühendatud Muhu vallale ning Kuressaare linnale kohaliku omavalitsuse staatuse omistamise 30. aastapäevale. Kohaolijad toetasid Omavalitsuspäeva programmikomitee seisukohta, et kavandatu võiks sõltuvalt viiruse levikust realiseerida sobivusel koos iga aasta veebruaris Riigikogus toimuva foorumiga, arusaadavalt edasist täpsustakse.

Ettevalmistatava kogumiku „Viis aastat Eesti Omavalitsuspäeva. Ajaloost sündinud – teel tulevikku“ arutelu käigus tegi Sulev Lääne (MTÜ Polis president, Tallinna Ülikool) põhjaliku ettekande Omavalitsuspäevade idee algusest ning nende läbiviimisest – esimene üleriigiline Omavalitsuspäeva toimus teadaolevalt 2016 aastal. Omavalitsuspäeva tähistatakse riikliku tähtpäevana 1. oktoobril peale vastava seaduse vastuvõtmist  2018. aastal.

Meid, tudengeid võeti vastu väga soojalt ja saime osa kohalike omavalitsustega seonduvast omavahelisest aktiivsest suhtlemisest ja koostööst. Selline praktiline võimalus osaleda ja olla tegevad erinevatel üritustel on tudengitele lisaks loengutele väga olulise tähtsusega ja annab võimaluse näha erinevaid teemasid laiemalt, ning kohtuda erinevate riigi -ja omavalitsustegelastega, teadlastega jne,  mis on teooriate kinnistamiseks ja tulevikuvaates väga oluline.

Samuti toimus taasiseseisvunud Eestis esimesena omavalitsusliku staatuse saanud Kuressaare linnapea Taivo Lõugu tänamine kohaliku omavalitsuse staatuse 30. aastapäeva puhul. Taivo Lõuk esines väga emotsionaalse sõnavõtuga. Teda tervitasid Tiiu Aro, Sulev Lääne, samuti Saaremaa vallavanem Mikk Tuisk, Tallinna Ülikooli prorektor Katrin Niglas ja teised. Kohtumine jätkus meeleoluka kohvilauaga.

Kohtuti ka varasemalt Omavalitsuspäeva kavas olnud Kuressaare Ametikooli direktori Neeme Rannaga, kes tegi lühikese ülevaade kooli tegevusest, vastas tekkinud küsimustele ning tutvustas koolis asuvaid innovatiivseid ning huvitavaid õpperuume. Veebi teel liitus kohtumisega Tarmo Loodus, Viljandi Kutseõppekeskuse direktor, Eesti Kutseõppe Edendamise Ühingu esimees. Viimaseks külastuskohaks jäi samuti Omavalitsuspäeva kavas olnud Püha eelkäija Skiita Reomäe nunnaklooster, kus kohtuti ka EELK peapiiskop Urmas Viilmaaga.

20201023 164528

Tallinna Ülikooli esindajad olid vaatamata olukorra muutusele Saaremaal toimunud kohtumistega väga rahul. Ülikooli prorektor Katrin Niglas on seisukohal, et keerukas kontekst pigem rõhutab vajadust teha mitmetasandilist koostööd Eesti regionaalarengu sh maaelu ja omavalitsuste tugevdamiseks. Heameel on tõdeda, et Omavalitsuspäeva programmikomitee hoolsal eestvedamisel kogutud ideed ja ettepanekud leiavad kajastamist ning jõuavad sisuka deklaratsiooni ja kogumiku näol kõigi huvitatud osapoolteni. Väiksemas ringis peetud aruteludel on oma positiivsed küljed – üksteise sügavuti mõitsmine ja usaldus annavad hoogu edasiseks koostööks.

20201023 150224

Omavalitsuspäeva programmikomitee kaasesimees Sulev Lääne märkis, et vaatamata viiruse poolt tehtud takistustele on hea meel tunnistada Omavalitsuspäeva idee jätkuvust ning selle kaaskorraldajate visadust leida uusi lahendusi ka kõige keerukamates olukordades. Lääne lisas, et esile võib tuua koos saarlaste tublidusega ka teisi partnereid, sealhulgas kes juba Omavalitsuspäevi korraldanud või kavas seda teha – järmistena peaks need toimuma Tartus ning Viljandis, Saaremaal avaldasid vastavat soovi ka Rae valla juhid jne.

ÜTI direktor Indrek Grauberg peab tulenevalt instituudi tegevusvaldkonnast jätkuvalt oluliseks selles protsessis aktiivset osalemist nii koostöövõrgustiku ühe koordinaatorina kui ka sisuliste tegevuste kaasautorina. Omavalistuspäevade võimalikud uued teemad on juba ka ideede tasandil liikuma hakanud lisas Grauberg.

Üliõpilaste seisukoht on jätkuvalt, et väga oluline oleks ka edaspidi nende kaasamine Omavalitsuspäevade ettevalmistamisse nii korralduslikult kui ka uute mõtete osas.

Suured tänud sooja vastuvõtu eest Saaremaa Vallavolikogu esimehele Tiiu Arole ja teistele Saaremaa esindajatele.