Eesti IV omavalitsuspäev toimus Pärnus

19.-20. septembril toimus Pärnus kahepäevane Eesti IV omavalitsuspäev, mis seekord kandis nime „Haridus, teadus ning ettevõtlus – tee tulevikku“.

Omavalitsuspäevade korraldusmeeskond koos Arnold Rüütliga

04.10.2019

Ühiskonnateaduste instituut

Omavalitsuspäeval räägiti nii hariduse, teaduse kui ettevõtluse väljakutsetest ning seati sihte tulevikuks. Tervituskõnedega esinesid Riigikogu esimees Henn Põlluaas, president Arnold Rüütel, Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk, Tallinna Ülikooli rektor Tiit Land, omavalitsuspäeva korralduskomitee esimees Sulev Lääne, Soome suursaadik Eestis Timo Kantola, Läti suursaadik Eestis Raimonds Janson ja teised. Ettekannetega esinesid peaminister Jüri Ratas, ministrid, ülikoolide ja teiste õppeasutuste, kohalike omavalitsuste ning ettevõtete juhid ja asjatundjad. 

Omavalitsuspäeva korralduskomitee esimees, ÜTI lektor Sulev Lääne märkis, et juba traditsiooniks kujunenud omavalitsuspäeva kui riikliku tähtpäeva ettevalmistamine on seekord olnud varasemast mõneti erinev – kahe töögrupi poolt on ette valmistatud valdkonna probleeme käsitlevad ning võimalikke lahendusteid pakkuvad ettepanekud Riigikogule, Vabariigi Valitsusele ning Eesti Linnade ja Valdade Liidule. Töögruppidesse kuulusid riigi ja kohaliku omavalitsuse, ülikoolide, kutseõppeasutuste ning üldhariduskoolide, ettevõtete ja kolmanda sektori asutuste juhid ning asjatundjad. Lääne selgitas, et väga oluliseks on peetud näiteks haridusvõrgu paindlikumaks ja paremini integreeritumaks muutmist, samuti peeti eriti tähtsaks tööjõuturu ning haridusvõrgu senisest tundavalt efektiivsemat sidustamist. Oldi seisukohal, et kohalike omavalitsuste võimalused ning roll ettevõtluse ja hariduse valdkonnas peaksid olema palju suuremad ning mitmekesisemad. 

ÜTI direktor Indrek Grauberg rõhutas, et riik, ülikoolid ning kohalik omavalitsus vajavad arenguks jätkuvalt üha laiemat ning sisukamat koostööd. Grauberg lisas: “Nii omavalitsuspäeva ettevalmistamisel kui ka läbiviimisel oli TLÜ, sealhulgas ÜTI roll vägagi tuntav. Koos eelnevaga on tähtis, et omavalitsuspäeval heaks kiidetud ettepanekud, mis saadetakse nii Riigikogule, Vabariigi Valitsusele kui ka Eesti Linnade ja Valdade Liidule, leiaksid toodud institutsioonides ka edasist käsitlemist”.

Tallinna Ülikooli poolt osalesid omavalitsuspäeval rektor Tiit Land ning teadusprorektor Katrin Niglas. ÜTI poolt lisaks eeltoodule ka Leif Kalev, Georg Sootla, Katri-Liis Reimann, Kersten Kattai ning Aare Kruuser. Oluline oli ÜTI ROTAK-i ning üliõpilaste roll omavalitsuspäeva praktilisel ettevalmistamisel ning läbiviimisel.

Korraldajad puud istutamas

Traditsiooniliselt algas omavalitsuspäev lipu heiskamise ning puu istutamisega, samuti toimub näituse „100+100 Pärnumaa omavalitsused“ avamine. Järgnes konverents hotellis Strand, kus esimesel päeval oli kavas kümmekond ettekannet ja paneeldiskussioon teemal „Haridus- ja teadussüsteemi integreeritus ning selle vastavus tööjõuturu vajadustele – mida peaks tegema õppeasutused, riik ning kohalik omavalitsus täna ning tulevikus“. Päev lõppes vastuvõtuga, kus tehti teatavaks konkursi „Aasta tegu“ võitja.

Konverentsi teine päev jätkus kahes paneelis. Esimene võttis luubi alla hariduse, teaduse, kohaliku omavalitsuse ja ettevõtluse ning teine keskendus ettevõtlusele, haridusele, teadusele ja avalikule võimule. Suurt huvi pakkus ka Riigikogus esindatud erakondade juhtide paneeldiskussioon „Hariduse, teaduse ning ettevõtluse areng ja integratsioon suunaga valdkondade koostööle – kas tegelikkus või tuleviku visioon?“ 

Omavalitsuspäeva korraldajad olid  Pärnu linn, Pärnu Omavalitsuste Liit, MTÜ Polis, Riigikogu, Tallinna Ülikool, Rahandusministeerium, Eesti Linnade ja Valdade Liit, Ida- Virumaa Omavalitsuste Liit, Narva linn, Harjumaa Omavalitsuste Liit, Eesti Kutseõppe Edendamise Ühing, Euroopa Komisjoni Eesti Esindus, Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool, Üleriigiliste Kohaliku Omavalitsuste Liitude vanematekogu, Haldusjuristide Ühendus, Valla- ja Linnasekretäride Selts ning Eesti Omavalitsusliitude Ühendus.

Kavas on kättesaadavaks teha ka omavalitsuspäeva ettekannete materjalid.