I  Omavalitsuspäev

EESTI  I  OMAVALITSUSPÄEV

4. oktoober 2016 Riigikogu Konverentsikeskus

1.10.1886 jõustus meie avaliku halduse esimene seadus – Makoggukonna Seadus Baltia-merre kubbermangudele. Ria-, Tallinna- ja Kura-male ning alates 1.10.1990 taastati uuesti omavalitsuslik staatus, esimestena Muhu vallas ning Kuressaare linnas.
MTÜ Polise ja partnerite 25.08.2016 Aruküla suvekonverentsi ettepanekul tähistatakse Eesti kohaliku omavalitsuse loomise ja taastamise aastapäeva Omavalitsuspäevaga
KORRALDAJAD: MTÜ Polis, Riigikogu, Tallinna Ülikool, Eesti Maaomavalitsuste Liit, Eesti Linnade Liit, Harjumaa Omavalitsuste Liit, Tallinna linn, Tartu linn, Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool, üleriigiliste kohaliku omavalitsuste liitude vanematekogu, Haldusjuristide Ühendus, Valla- ja Linnasekretäride Selts, Eesti Omavalitsusliitude Ühendus.

AEG:             4. oktoober 2016
KOHT:          Riigikogu Konverentsikeskus (Lossi plats 1 a)